เดินทางด่้วยรถตู้วีไอพี 10 ที่นั่ง  3500 บาท ไปถ้ำพระยานคร 4000 บาท
ท่าทรายหัวหินก็เขาหลวงเขาวาง Santorini
Swiss Sheep Farm เพลินวาน เช็คเรดาร์ วัดห้วยมงคล